සඳැස් / නිසඳැස්

හීනයක් කියන්නෙත් හීනෙකට !

0

ග්‍රීෂ්ම සෘතුවක
විඩාබර හැන්දෑවක්..
පියෙන නොපියෙන
නෙතු ඉහත්තට
හීනයක්ව ඔබ ඇවිත්

එල්ලී වෙලී ඔය සුවැති
උර බාහුවක
මීඳුමෙන් පිරුණු හරි
ලස්සන පාරක
ඇත්තමයි මං උන්නෙ
සමනලියක් ගානට

මට කියන්න..
අපි ඒ ගියේ ප්‍රේමයේ
අනන්තයටමද…

මනමාල පාට ඔය ඇස් වල
හරි හරියට එල්ලිලා ඉන්න
මං බයක් දැනුනේම නෑ
ඒ මුලු හීනෙම

මෑත්කර අක්ඹබරු කෙහෙරොද
ගෙල බෙයද පාමුල
ඔබ තැබූ ඒ එකම හාදුව
තමයි මම හීනයෙන් ගැස්සිලා
ඇහැරෙන්න හේතුව

——————————————–
” මම ඔයාව මේ දැන් හීනෙන් දැක්ක ”

සිහි එලවා ගත් සැනින් මා ඔබට තැබූ කෙටි පණිවිඩය

ෂ්ෂ්ෂ්ෂ්ෂ්ෂ්….

ඒ නිහඬ වෙන්නට සංඥාව

හ්ම්ම්ම්ම්…

සමහරවිට ඔබ ඒ හීනය
සම්පූර්ණ කරනවා ඇති
ඈ සමඟ…
සැබෑවටම…

ඉතින් ,
නෑ දුක් ගන්න කාරණ
ඊරිසියා කරන්නවත්
කෝ කොහෙද අවසර
මේ තමා කොන්දේසි
විරහිත ප්‍රේමයක
ඔබට මට පොදු ඉරණම

සොඳුරු සඳවතී

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල