සඳැස් / නිසඳැස්

රජයේ වැඩ බිම

0

උදේ නො එති
දවල්ට එති
පොතේ ලියති
අට ම දාති

කහට ගසති
බුලත් හපති
බීඩි උරති
රේස් දමති

ඕමි බලති
කයිය ගසති
දෙකක් දමති
කාලා නිදති

හවස නාති
ගෙදර දුවති
පිකට් කරති
පඩි ඉල්ලති

තට්ටයාගේ කොලම

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල