හයිකු හා කෙටි කවි

සිතුවම..

Off

කල් අරන් සීරුවට
හැඩ බලා තෙලිතුඩත
පාට ගලපා නේක
ඇඳි සිතුවමකි
මට විරහව..
වැරදීමකින් වැදුණු
සායමකි ප්‍රේමය…

බ්ලොග් අඩවිය – තනි තරුව

Related Posts

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල