සංගීතය

සොඳුරු මතකයන් මා හදේ අවදිවී…

Off
සොඳුරු මතකයන් මා හදේ  අවදිවී…
සිහින ලෝකයේ…
ම හද පාළුවේ…
නින්ද නැති මේ පාලු රාත්‍රියේ ..
මගේ ප්‍රේමියේ…
ම හද පාළුවේ…
සුරඟනක් සේ මා ඔබ දුටුවේ…
සුමුදු වදනින් මාහට දෙඩුවේ…
ආදරේ සුවඳින් මහද පිරී…
 
ඈත අහසේ තරුවැල් අතරේ..
අපගේ ආදරේ සුසුමන් සැරුවේ…
ඇයිද අද මා තනි වීලා මෙලෙසේ…
 
සිතුවිලි මා හද රිදවන්නේ…
සැම තැන ඔබේ රුවමයි දැන් ඒ….
 
සොඳුරු මතකයන් මා හදේ  අවදිවී…
සිහින ලෝකයේ..
ම හද පාළුවේ…
නින්ද නැති මේ පාලු රාත්‍රියේ ..
මගේ ප්‍රේමියේ…
ම හද පාළුවේ…
කඳුකරයේ සීත වසන්තේ..
කිවූ පෙම් බස් ඔබගේ තුරුල්ලේ..
මතකයන් පමණි සිහින ලොවේ..
 
මිරිඟුවක් සේ දෑස් ඉදිරියේ..
ඇයිද මෙලෙසේ මහද තනි කලේ…
අන්ධකාරේ මා තනිකර මෙලෙසේ…
 
සිතුවිලි මා හද රිදවන්නේ…
සැම තැන ඔබේ රුවමයි දැන් ඒ….
 
සොඳුරු මතකයන් මා හදේ  අවදිවී…
සිහින ලෝකයේ..
ම හද පාළුවේ…
නින්ද නැති මේ පාලු රාත්‍රියේ ..
මගේ ප්‍රේමියේ…
ම හද පාළුවේ…
සසර පුරා ඔබ සොයමින් සැරිසරා..
මන්ද මේ ලෙසේ මහද තනි කලේ..
සොඳුරු මතකයන් මා හදේ  අවදිවී…

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල