හයිකු හා කෙටි කවි

සොඳුරු සැඳෑවක

Off

“හැකිද ජීවිතය විඳින්නට…”

 

දුම්රියෙන් නැඟෙන හඬ තාලයට
සමුදුරෙන් හමන සැඩ සුළඟට
අතරමැද ඉඳන් පොල් ගහක් යට
හිස්වෙන ගල් බෝතලයකට
හැකිද ජීවිතය විඳින්නට…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

මොරටුව සිට කලුතරට මුහුදුබඩ දුම්රිය මඟෙහිදී…

සඳුමල් 

 

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල