විශේෂ, සඳැස් / නිසඳැස්

එදා සහ අද

Off

එදා…

අපිනම් හැඬුවෙමු….
මුළු හදවතින්ම
තෙත් නොවූවත් දෑස
තෙත් බැවින් හදවත
ඒ සිඟිති සිරුරට
දැනුන කිසිදා නොදැනුණු
ගිනියම් ඊයමක රිදුමන්
අපේ සිතටත් දැණුනි

තහඩු ඇළුමිනියම්
කියන්නට හැකිනම්
නුඹ රකින්නට බැරිවූ
වරදට සොවින් හඬා

එදා නොතැවුණිනම්
ඔබ අවට යම් කිසිවෙක්
ඔවුන් හා සිටි ඔබද
තැවිය යුතු ඒ ගැන
අද

ඒත් අපි හඬනෙමු
මුළු හදවතින්ම
තෙත් නොවූවත් දෑස
තෙත් බැවින් හදවත

ඒ සිඟිති සිරුරට
දැනුන කිසිදා නොදැනුණු
ජල කඳක පීඩනය
අපේ සිතටත් දැණුනි

තහඩු ඇළුමිනියම්
කියන්නට හැකිනම්
නුඹ රකින්නට බැරිවූ
වරදට සොවින් හඬා

අදත් නොතැවේනම්
සසඳන්න යා නම්
තමන් කරනා දේ ගැන
තැවිය යුතු ඔබමය
තමන් හට කිසිදා
ඇවැසි නොම වූ යුද්ධය
නිසා මේ ලොව සෑම
මිනිත්තුවකම පවා
විඳවන්නෙ දරුවන්ය
ඒ ඔබේ දරුවාද
ඒ මගේ දරුවාද
යන්න නොව වැදගත්
කාගේ වුවත් ඒ
හය හතර නොදන්නා
අහිංසක දරුවෙක්ය

http://madhumadhavi135.blogspot.co.uk/2015/09/blog-post_8.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල