විශේෂ, හයිකු හා කෙටි කවි

ඩබල් ඇස්

Off

රවයි මා වෙත
ඩබල් ඇස්
තරහෙන්
ගිනි පුපුරු විසුරුවා.

http://ahasenenna.blogspot.co.uk/2015/11/blog-post.html

 

නමුත් මොහොතකින්
ඩිම් කරයි
එදෙඇස්
උපදවා
මවෙත කරුණා….

Warna Kulakaya

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල