විශේෂ, සඳැස් / නිසඳැස්

~පිය සෙනෙහස ~~~

Off

හිරු සඳු ඔබය ඝනදුර පිරි මගේ……….. ලොවේ
මොළකැටි මුවද සිපගමි පුත සෙනේ….. මැවේ
දැක ගනු පිණිස පියඹමි සොය සොයා….. භවේ
තිලොවම මගෙය ඔබ ළඟ මගෙ අමද ….. සුවේ

කිරි කැටි සිනහ පිනවයි හද ලොවම…… නැවේ
මුදු රස බසද සනසයි හිත සතුට ………… දෙවේ
දුව දුව වැටෙන නැගිටින යුරු සිතෙහි….. මැවේ
කවිකම මොටද වැණුමට බැරි මගෙම …… කවේ

“තා තා” කියා පළමුව ඇමතුව ………. දවසේ
නෙත් බොඳ වුණා මපුතුණි කාටත් … රහසේ
මා රජ වුණා කිරුළද පළඳා ………… නිවසේ
ඇත්තයි සිතේ අනගිම වදනයි…………සුබසේ

නවතනු පිණිස නුඹගේ එක කඳුළු…………. බීඳක්
තබනෙමි තිලොව පාමුල මට නොමැත …..සැකක්
මවනෙමි සිහින මතු බුදු වෙන පුතා ……… රජෙක්
තරයෙම වැළඳ ගමි පුතුනේ එයද ………. සැපක්

-ප්‍රියන්ති හංසමාලි

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල