සාහිත්‍ය කළා විචාර

අවුරුදු කුමාරි (23+) – New Year Sexy – 13+

Off

ටියාරා කේක් අරගෙන,
පුක හිර ඩෙනිම ඇඳගෙන,
කොන්ඩේ කෙලින් කරගෙන,
හංසයෝ එලියේ දාගෙන…..
පොඩියක් නෑවී ගෙන,
අත් පොඩි එකතු කර ගෙන,
අවුරුදු පැතුම් පතා ගෙන,
ගේ ඇතුලටම පැමිණෙන…..

කොන්ඩය කඩා ගෙන,
පත තද හැට්ට ඇඳගෙන,
බුරිය සැමටම පාගෙන,
රූප පෙට්ටියෙන් විසි වෙන…..

ගිනිකෙලි පරදි රූපෙන,
දත කට විකාගෙන,
රෙද්දත් ලිහාගෙන,
විඳිමි උන්ගේ පහස රහසින…..

යස ඉසුරින් සපිරි,
ගෙනේ අවුරුද්දටම ආසිරි,
දකිමින් මේ දසුන් සිරි පිරි,
ඉතිරේවී වසරේම තන් කිරි……
-x-

http://maathalan.blogspot.co.uk/2016/04/23-new-year-sexy-13.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල