හයිකු හා කෙටි කවි

සොඳුරු ; මුග්ධ

Off

කවි හිතක්
මොන තරම් මුග්ධද?
කියා දුන් නුඹ
කොයිතරම් සොඳුරුද??

අයිතිය සහ අන්තර්ගතයේ වගකීම බ්ලෝග් අඩවිය සතුය , උපුටාගත්තේ මෙතැනින්
https://kadadasikole.blogspot.com/search/label/%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%92

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල