සඳැස් / නිසඳැස්

සුවසේ නිදන්න මපියාණනි

Off
නිදන්න පියාණනි නිදන්න
සුවසේ නිදන්න මපියාණනි
ඔබ යළි කිසි දිනෙක අවදි නොවන බව මම දනිමි
මම ඔබ එන තෙක් බලා සිටියෙමි
එහෙත් ඔබ නාවේය
ඔබ  මා හැර දමා යන්නට ගොසිනි
යළි කිසි දින අප හමු නොවනු ඇත
මිනී පෙට්ටියේ පියන වැසූ පසු
ඔබ මට සාදාකාලික මතකයක් පමණි

 

 

http://transyl2014.blogspot.co.uk/2016/11/blog-post_8.html

Related Posts

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල