අතීතකාමය, සඳැස් / නිසඳැස්

මානි නම් වූ ඈ..!

Off

ගෙදරම්මාච්චිගේ ගෙමිදුලේ
රතු ජම්බු ගහ මුල
බිම වැටුනු රතු ජම්බු ගෙඩිපහම දෝතට ගෙන
බලාසිටි ඒ පුංචි අවදියේ
ජංගිකොටේ උස්සා උස්සා මා වෙත දුවවිත්
දෑත දිගුකොට වඩාගන්නැයි කල ආයාචනා
අදවගෙ මට මතකයි  නගේ

රතුජම්බු පැහැ නුඹ කම්මුල් සිපගත්
ඒ පුංචි අවදියේ
නුඹ සිනිඳු අත් මා ගෙල වටා තාලෙට යවමින්
මා නෙතු අද්දර කල එබිකම්
අද වගේ මතකයි  නගේ

කප්පරක් වංගු පසුකර
ගෙවුන ජීවන මගේ
මහමෙරක් බර ඇද්ද ඔය දෑත
මා දෑත් වෙලාගත් අද සැන්දෑවේ
බුමුතුරුණු ගොරෝසුවට දැනුනත්

ඔය දෑස තාමත්
ආයාචනා කරයි මාහට
දෑත දිගුකර වඩා ගන්නැයි කියා..!
හතලිස්පස් අවුරුද්දක් ගෙවීගියත් අප එතනමයි….!

අයිතිය සහ අන්තර්ගතයේ වගකීම බ්ලොග් අඩවිය සතුය , උපුටාගත්තේ මෙතැනින්

http://chef-archiect.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල