හයිකු හා කෙටි කවි

Facebook ආදරේ

0

 

පාන්දරින් අත ලගට තේඑක දුන්නට
කෑම ටික රහට  හදලා දුන්නට
කවදාකවත් නොකිව්ව ……
උන්ඩි කරපු රෙදි අපුල්ලලා
වේලලා මැද්දට
කියන්න අමතක වෙච්චි …..
උජාරුවට මම මගේ කියන
පැටව් දෙන්න කවලා පොවලා හැදුවට
කියන්න නොහිතිචිච …..
කණු කුණු නොගා අත තියන
සොච්චම මාසෙටම පිරිමැස්සට
කියන්නම වටින ආදරේ …….
ලෝකෙටම දැන ගන්න
ඉස්ටේටස් එකක් දැම්ම
ඔය වැඩ කරන අල්ල පනල්ලේ
Check කරන්න ලැබුනොත්
Profile එක
උඹට පෙනෙයි මගේ ආදරේ
මහමෙරක් වගෙ කියලා …..

අයිතිය සහ අන්තර්ගතයේ වගකීම බ්ලොග් අඩවිය සතුය , උපුටාගත්තේ මෙතැනින්

http://sithmalwela.blogspot.com/2016_01_01_archive.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල