සාහිත්‍ය කළා විචාර

දෙදහස් දාහතේ (2017) වත් රට ගොඩ ඒවා – Happy 2017

Off
හාමුදුරුවනේ ණය ගන්නේ කන්න         නෙමෙයි
කියමින් කෙලපු ණය දැක්කම තරුද        පෙනෙයි
ඒ ණය ගෙවන්නට මුන් තව ණයට         ගෙනෙයි
ගිලෙනා නැවේ සිට මැතිවරු පිස්සු            කෙලියි

 

හැරිසන් සිරිසේන හාලට කෙලින                   කළ
පානුත් කියා ගන්නට බැරි ජනම්                    කැළ
බල බල සිටි පෝලිමෙ වී එයිට් (V8)             පෙල
හෙන පුපුරපන් දියවන්නා මැදුර                      තුල
කන බොන හැමදේට වැට් මෑනයා            කෙලියා
සිකැරට් අරක්කුත් දැන් අල්ලන් නට           බැරියා
වාහනයක යන්නට බලමින්                        සිටියා
පුකත් නැතිව දැන් හොම්බෙන් යන            සැටියා
බීඩි එක්ක හවසට කසියා                            ගහමු
හෙටවත් මිහිඳු ඒදැයි බලමින්                      සිටිමු
විස්සෙදි අනුරයා රජ පුටුවේ                        තියමු
ටිල්වින් ලොක්කාට අපි ගේකුත්                   හදමු
යහපාලනය තුල ඇත දැන් යම                   යුද්දේ
පිං ඇමතිලා ගේමම ඉල්ලයි                       සද්දේ
විසිකර නයින් දාගත් අස්සේ                     රෙද්දේ
ආන්ඩුවේ ඇතුලේ කරපන්                         සුද්දේ
අනේ තොපේ මව් රෙද්දේ                       සංහිදියා
රවිරජ මරපු උන් සොමියේ ගෙදර                  ගියා
උතුටර මුකුත් තාමත් ඇත්තේ                   නැතියා
මිදි වැල වටේ යනවා සංහිදි                         නරියා
සිරිසේනගේ ග්‍රහ අපලය දුරු                   වන්නයි
මහින්දගේ හොරු ටික හට කෙල               වන්නයි
බැඳුම්කරේ ආයෙත් එලියට                       එන්නයි
දෙදහස් දහ හතේ වත් රට ගොඩ                එන්නයි
– Maathalan –

Related Posts

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල