කාලීන සංවාද, දේශපාලන

සයිටම් හා විග්නේස්වරන් බොරු

Off
විග්නේස්වරන් මඩකලපුවේ දී නැවතත් තම බොරුව කියලා. අවුරුදු දෙදහකට වැඩි කාලයක් තිස්සේඋතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල දෙමළ ජනයා පදිංචි වී සිටි බව ඔහු කියලා. දෙමළ ජනයා සෑහෙනප්රමාණයක් මේ බොරුව විශ්වාස කරනවා. අප විශ්වාස කිරීමට කැමති දේ සාධක (හේතු නොව) නැතිවවුවත් පිළිගැනීමට අප කැමතියි. සමහර බොරු අප විශ්වාස කරන්නේ කිසිම හෙවිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතිව. වගේ අප අනෙක් අය සතුටු කරන්නත් සමහර දේ කියනවා. සමහරු ඇතැම් විට කියනවා දෙමළජනයාටත් සමාන සලකනව නම් ඊනියා සංහිඳියාවක් ව්යවස්ථාවක් ආදිය අවශ් නැහැ කියලා. මේරටේ දෙමළ ජනයාට ඇති අසමානත්වය කුමක් උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන් ? ජනමාධ් ඉදිරියේඑවැනි ප්රකාශ කළ යුත්තේ ගැන හරියට දන්නේ නම් පමණයි. දෙමළ ජනයාට මෙරටඅසමානත්වයක් නැහැසයිටම් ගැනත් තත්වය එසේමයි. අපේ සමහර උපකල්පන සංකල්පීය අවුල් නිසාඇතිවන දේ.

 

සයිටම් ශිෂ්යයන් උසස් පෙළ අසමත් වී විශ්වවිද්යාලයට ඇතුල් වීමට නොහැකි වූ අය ලෙස හඳුන්වන්නඇතැමුන් කැමතියි. එවැනි කතාවක් සමාජයේ ඇතැම් උගතුන් අතර තිබෙනවා. මා ඉතා පැහැදිලි කියාතිබෙනවා සුදුසුකම් ලැබීම හා විශ්වවිද්යාලයට ඇතුල් වීම යනු එකක් නොව දෙකක් කියා. අතර උසස්පෙළ සමත් වීම කියන්නේ වෙනම දෙයක්. උසස් පෙළ විෂය තුන සමත් නම් යමකු උසස් පෙළ සමත්.විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුල් වීම සඳහා පීඨ නිර්ණායක සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉංජිනේරු පීඨයකටඇතුල් වීම සඳහා අවශ් සුදුසුකම් වෛද් පීඨයකට ඇතුල් වීම සඳහා සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්වලින්වෙනස්. කෘෂිකර්ම පීඨවලට වෙන සුදුසුකම් තිබෙනවා. ඉංජිනේරු පීඨයකට ඇතුල් වීමට නියම කර ඇතිසුදුසුකම්වලට වඩා වෙනස් භෞතීය විද්යා හැදෑරීමට අවශ් සුදුසුකම්. රසායන විද්යා විෂය නැතිව වුවත්භෞතිය විද්යා හැදෑරීමට පුළුවන්.

 

 

පීඨවලට ඇතුල් වීම සඳහා අවශ් සුදුසුකම් සැපිරූ පමණින් විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුල් වෙන්න බැහැ.විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ ඇත්තේ සීමිත සිසුන් සංඛ්යාවකට. එහි දී දිස්ත්රික්ක ක්රමයත් බලපානවා. ඇතැම්පීඨ සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුල් වීමේ දී තිබිය යුතු ඉසෙඩ් ලකුණ දිස්ත්රික්කයෙන්දිස්ත්රික්කයට වෙනස් වෙනවා. කොළඹ දිස්ත්රික්කයෙන් සාමාර්ථ තුනක් ගත්තත් වෛද් පිඨයටඇතුල් වීමට නොහැකි වන්න පුළුවන්. එවැනි ශිෂ්යයකු විභාග මිනුම් දඬු අනුව අදක් ශිෂ්‍යයෙක් ද? තුනලබා ගැනීම බුද්ධිය මනින නිර්ණායකයක් නො වෙයි. එහෙත් විශ්වවිද්යාලයට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දීසුදුසු යැයි කියැවෙන විවිධ නිර්ණායක යොදා ගැනෙනවා. අද දිස්ත්රික්ක ක්රමය අන්ත දූෂිතයි. කුසලතාපදනමින් ඇතුල් කරගන්නා ශිෂ් සංඛ්යාව වැඩි කළ යුතුයි. උසස් පෙළ ප්රතිඵල හා ජීවන ප්රතිඵල(කුසලතාඅතර සහසම්බන්ධයක් නැති වුනත් අද උසස් පෙළ ප්රතිඵල විවිධ කාර්ය සඳහා යොදා ගන්නවෙලා තියෙනවා. මා දන්නා තරමින් සයිටම් ශිෂ්යයන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුල් වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇතිඑහෙත් ශාස්ත්රීය භාෂාවෙන් නම් අධ්යයන නොවන විවිධ  හේතු නිසා ඇතුල්වීමට නොහැකි වූ අය. ඔවුන්ධනපතියන්ගේ මුදලට උපාධි ලබාගන්නා මෝඩ දරුවන් කියා ගැරහීම සුදුසු නැහැ.

 

 

පහේ ශිෂ්යත්වය සමත් වූ පමණින් ජනප්රිය පාසලක් ලබා ගන්න බැහැ. එහෙත් එලෙස ජනප්රියපාසලකට ඇතුල් නොවූ අයටත් ශිෂ්යත්වය ලැබෙනවා. ශිෂ්යත්ව පරීක්ෂණය සමත්වීම හා ජනප්රියපාසලකට ඇතුල්වීම කියන්නෙ දෙකක්. ජනප්රිය පාසලක් නොලැබූ පමණින් ශිෂ්යත්වය අසමත් කියලාකියන්න බැහැ. ඇතැම් විට පෞද්ගලික පාසල්වල ඉගෙනීම ලබද්දීම ශිෂ්යත්ව මුදල ලැබෙනවා.ශිෂ්යත්ව පරීක්ෂණයට පෞද්ගලික පාසලකින් පෙනී සිට රජයේ පාසලකට ඇතුළත් නොවී ශිෂ්යත්වමුදල ලබාගන්න පුළුවන්. ජනප්රිය පාසල්වලට ඇතුල් නොවන ශිෂ්යයන් අතර ශිෂ්යත්ව පරීක්ෂණයසමත් වූ ශිෂ්යයන් ඉතා විශාල ප්රමාණයක් සිටිනවා. මේ සයිටම් ගැන අප ඕනෑවටත් වඩා ලියා තිබෙනවා.අපේ රටේ ප්රධාන ප්රශ්නය සයිටම් නො වෙයි. රට දෙකඩ කිරීම. එයට විරුද්ධව අන්තරේ පෙළපාලියන්නෙ නැත්තෙ ඇයි?

 

 

දෙමළ කියා ජනවර්ගයක් අද ඉන්නවා. ඔවුන්ට ජනවාර්ගික විඥානයක් තිබෙනවා. එහෙත් ඉතිහාසයේසෑම දිනක එවැනි විඥානයක් තිබී නැහැ. එසේ වුනත් දෙමළ ජනයා විශ්වාස කිරීමට කැමතියි ඔවුන්ටඅවුරුදු දෙදහසකට වැඩි දෙමළ විඥානයක් තිබෙනවා කියා. අප බොහෝ විට අප කැමති දේ විශ්වාසකරනවා. දෙමළ දේශපාලනඥයන් දෙමළ ජනයා රැවටීමට බොරු කියනවා. මෙරට දෙමළ කතාකරනජනයා දහතුන්වැනි සියවසෙන් පසුව සිටියත් ඔවුන්ට දෙමළ කියා කිසිවකු කී බවට සාධක නැහැ. ඔවුන්මලබාර්වරුන් ලෙස නම් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඔවුන් දහහතරවැනි සියවසේ මුලින් පැමිණි ප්රදේශයේනමින්. ඉංගිරිසින් අවුරුද්ද හැඳින්වූයේ සිංහල හා හින්දු අවුරුද්ද ලෙස. එය සිංහල හා දෙමළ අවුරුද්දකියා නොකිවුවේ එකල දෙමළ අනන්යතාවක් නොතිබූ නිසයි. කොහොමත් ඒකට හින්දු කියන එකගැටගහ ගත්තෙ සිංහලයන්ට අසාධාරණයක් කිරීමට. ඉන්දියාවේ හින්දු අවුරුද්දක් නැහැ.

 

 

දහහතරවැනි සියවසේ මලබාරයෙන් පැමිණි  සමහරුන් සිංහල සමාජයට අවශෝෂණය වුනා. ඔවුන්ඉන්පසු මලබාර් යනුවෙන් හැඳින්වීමේ අවශ්යතාවක්  තිබුණේ නැහැ. තවත් සමහරුන් තම මුස්ලිම්අනන්යතාව දිගට රැකගත්තා. යාපනයට පැමිණි මලබාර්වරුන් දෙමළ වූයේ නැහැ. එසේ දෙමළ වීමටදෙමළ ජනකායක් යාපනයේ සිටියේත් නැහැ. ඔවුන් මලබාර්වරුන් නමින් හඳුන්වනු ලැබුවා. යාපනයේඑවකට සිංහලයන් සිටි නමුත් මේ මලබාර්වරුන් සිංහල වූයේත් නැහැ. ආර්යචක්රවර්තීන්ගේ බලපෑමනිසා.

 

 

මෙරට දෙමළ අනන්යතාවක් ඇති වුනේ දහනවවැනි සියවසේ අග. එතෙක් මුස්ලිමුන් සැලකුණේ දෙමළකතාකරන ජනයා ලෙස. අනෙක් අතට ඉංගිරිසින් ලංකාව පළාත් නවයකට බෙදුවේ 1889 දී. මේ පළාත්දෙකේ අනන්යතාවක් නොතිබූ දෙමළ ජනයා අවුරුදු දෙදහසකට වඩා ජීවත් වුනේ කෙසේ ? ඉංගිරිසින්මෙරට මුළින් බෙදුවේ පළාත් පහකට. එහි දී අනුරාධපුරයත් උතුරු පළාතට අයිති වුනා. බැරි වෙලාවත් පළාත් පහ දිගට තිබුණා නම් විග්නේස්වරන් කියාවි දෙමළ ජනයා අවුරුදු දෙදහස් ගණනක්අනුරාධපුරයේත් හිටියා කියා. පඬියකු කියාවි එළාරගෙ කාලයේත් දෙමළ ජනයා අනුරාධපුරයේ සිටියාකියා. එය මුළුමනින් වැරදියි. එකල දෙමළ අනන්යතාවක් නොතිබුණා පමණක් නොව එළාර දෙමළනොවෙයි. මහාවංසයේ කියැවෙන්නේ එළාරො නාමො ඛත්තියො, එළාර නම් ක්ෂත්රීියයා කියා. බ්රාහ්මණකුල ක්රමය අනුව දකුණේ (අද දකුණු ඉන්දියාවේ) ක්ෂත්රියයන් සිටියෙ නැහැ. එහි සිටි පිරිස ශුද්රයන්.එළාර පැමිණ ඇත්තේ ක්ෂත්රියයන් සිටි ප්රදේශයකින්. විග්නේස්වරන් ඉතිහාසය හැදෑරිය යුතුයි

 

සියලු අදහස් හා හිමිකම් බ්ලොග්කරු සතුය.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල