සඳැස් / නිසඳැස්

මාර්තු 8..

0

වැඩ මුරය අහවර
හනික යළි නිවසට
දිවයයි ගැහැණු,
රෑ වැඩ මුරය වෙත..

දරුවන්ගේ පාසල්
හවසට ටියුෂන්
ගෙදර දොර අස්පස්
ඒ අස්සේ උයන්නත්..

මිතුරු සාද නිමවා
විඩාබරව එන සැමියා
පිළිගන්න මගබලා
සිටිනු ඇත මගබලා..

හැමදේම අකුරට
කලාට පාඩු වෙනවද
ගෙදරට බුදුන් කම
දීලත් ඉතිං තව..

අවුරුද්දේ හැමදාම
දවසකුත් වෙන්කරලා
දිරිමත්ව වැඩඉන්න
තවත් අවුරුද්දක්ම..

සුබ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයක් වේවා..

මාලන් ජයකොඩි

උපුටා ගත්තේ මාලන් ජයකොඩි ගේ මූණු පොතිනි.

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල