සඳැස් / නිසඳැස්

යෝජිත මනාලිය

0

මල් ගවසා රන් මිණිවැල් පට සේල
කොරවක් ගමන නැගුණේ නුඹ යන තාල
දෙතොල් රතට අමුමස් සිහිඋනු වෙිල
⁣දෙදන ගැහේ බැලුවත් නුඹ මනමාල

ජයමංගල ගී යහමින් ගයන්නා
කා,බී,නටා මවිපියො වැඳ හඬන්නා
අනේ යන්න බෑ කියමින් නටන්නා
මධුසමයක් ගැන මිතුරන් දෙසන්නා

පිත්තල බොත්තමි ගලවා නා ගත්තේ
සාරි,හවඩි,හත්පොට මුල්ලක ඇත්තේ
නුහුරු ලඳකි මින් පෙර මා දැක නැත්තේ
මෙිකප් හේදිලා කඩතොළු හැම පැත්තේ

උලා මූණ වලවල් කපරාරු කල
සේදි ගොසින් සිහි උනි මහපාරේ වල
මුහුද වගේ තිබුනෙ ගෙඩි උදමි රළ
කෝ අර බූරැ කපුවා අහුවෙයං බොල

lllllllපන්හිඳ පාමුලllllllll


සියලු අදහස් හා හිමිකම් බ්ලොග්කරු සතුය.
උපුටා ගත්තේ: https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=400958230278691&id=100010935529143

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල