නව ව්‍යවස්ථාව, විශේෂ

රෝගීන්ට මරණ තර්ජනය කරන දොස්තරලා!! – දර්ශන හඳුන්ගොඩ SLVLOGG

0

2017 වසර සඳහා  ප්‍රාන්තය කේරළය ජනගහනය මිලියන 34.9  රෝගීන් 4735 මරණ 7 තමිල්නාඩුවේ ජනගහනය මිලියන් 68.15  වාර්තාගතරෝගීන් සංඛ්‍යාව  3259 මරණ 2

ශ්‍රී ලංකාව ජනගහනය මිලියන 20.9 වාර්තාගත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 69043 මරණ සංඛ්‍යාව 206 .

 

 

  • සියළු අදහස් හා හිමිකම් ව්ලොග්කරු සතුය.

-මේ වීඩියෝවේ සඳහන් දේශපාලන මතවාද  හෝ අදහස් ව්ලොග්කරු හා එම සංවිධානයේ බව කරුණාවෙන් සලකන්න. සංවාදයට විවෘතයි. – සංස්කාරක

උපුටා ගැනීම – ශ්‍රී ලංකා ව්ලොග් 

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල