විශේෂ, සඳැස් / නිසඳැස්

තව මොහොතක් ඉවසනු මැන

0

චණ්ඩ කුනාටුවට හසුව
කැඩී බිඳී
සුණුවිසුණුව
ගියා වැනිය
ඔබ
යලි සකසන්නේ කෙලෙසද
මම
මොරසූරණ වරුසාවට
හසු වී තෙතබරිතව
පොඩිවූවා වැනිය
මහ නියගයකට මැදිව
තැවී දැවී
ගිය
ඔබ
යලි සකසන්නේ කෙලෙසද
මම
මද පවනට හැකිවේවිය
යලි නුඹ එක්තැන් කරන්න
පොද වැස්සකට හැකිය
යලි නුඹ
සනසාලන්නට
ළාහිරු මඩළට හැකිය
නැතිවුණු ජීවය පොවන්න
මල් පෙත්තක් තරමට
මුදු
ඔබ
තව මොහොතක්
ඉවසණු මැණ
අවිහින්සක
මගෙ
සිත් මල

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල