කාලීන සංවාද

හය වසර සඳහා ගණිත ගැටළු

Off

1) මර්වින් සිල්වාගේ පුතා මාලක බ්ලූ ලෝටස් එකට එක්ටසි පෙති 10 ගෙනවිත් එකක් රුපියල් 20,000 බැගින් වික්කේය​. ඔහු ලැබූ ආදායම කීයද ?

2) සරණ ගුනවර්ධන එක් කඩයකින් රුපියල් 30, 000 ගනනේ කප්පම් ගනියි. කඩ 10 කින් සරණ ගුනවර්ධන ලත් මුදල කීයද ?

3) බැසිල් රාජපක්‍ෂට මල්වානේ නිවස ටයිල් කිරීමට වැයවූ මුදල රුපියල් මිලියන 10 කි. මේ මුදලින් 5% ගෙවන ලද්දේ බාස් කුලී ලෙසටය​. බැසිල් රාජපක්‍ෂ බාස්ලාට ගෙවූ මුදල කීයද ?

4) වීර සංගිලි පනික්කියා ලඟ රුපියල් මිලියන 2000 තිබේ. ඉන් 1/4 වීර සංගිලි පනික්කියා විසින් ඩුබායි බැංකුවක හොරෙන් තැන්පත් කලේ නම් වීර සංගිලි පනික්කියා ලඟ ඉතිරි වන මුදල කීයද ?

5) රවී කරුණානායක ගෙවල් කුලිය ලෙසින් මිලියන 1.5 මාසිකව ගෙවයි. ගෙවල් හිමියා ගෙවල් කුලිය භාර නොගත්තේ නම් වසරක් තුලදී රවී කරුණානායක ලඟ ඉතිරි වන මුදල කීයද ?

6) බැංකුවක් සුද්ද කිරීමට මාමාට පැය 48 ද බැණාට පැය 24 ද ගතවේ. මාමා සහ බෑණා එක්ව බැංකුව සුද්ද කලේ නම් ගතවන කාලය කීයද ?

http://transyl2014.blogspot.com/2017/10/blog-post_15.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල