සඳැස් / නිසඳැස්

මොනෝක්‍රෝම්

Off

වර්ණයෙන් අන්ධ
මොනෝක්‍රෝම් ජීවියෙකුට
නොපෙනනා ඒ මිරිඟුව තෙක්
දේවදාර රුක් අතරේ
රතුකුඩයට මුවාවී
යන්න…
යන්න…

http://chef-archiect.blogspot.com/2017/11/blog-post_21.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල