කාලීන සංවාද

සිංහල කඩයකින් බඩුවක් ගන්න ගිය විට මුදලාලි සහ ගෝලයෝ

Off

1) පොඩ්ඩක් ඉන්ඩ බලලා කියන්නං
2) අන්න අරයගෙන් අහනවද ?
3) ගන්නවනම් විතරක් බලන්ඩ දෙන්නං
4) ඒක ඉවරයිනේ ; කෝ අනිත් එක්කෙනා මොනාද ඔයාට ඕනෙ?
5) ඒවනම් නෑ මේක තමයි තියෙන්නේ ගන්නවනං මේක ගන්ඩ
6) දන්නේ නෑ බොස් ගෙන් තමයි අහන්ඩ ඕනේ. බොස් දවල්ට කන්ඩ ගිහින්
7) බොස් ඉන්න වෙලාවක එන්ඩ
8) අපි ලඟ ඕක නෑ . තියන තැනක් දන්නෙත් නෑ
9) බලන්ඩකො පිටකොටුව පැත්තේ
10) එව්වනං දන්නේ නෑ මේක තමයි තියෙන්නේ
11) මිල ගනන් දන්න මිස් අද නෑ හෙට එන්ඩ

http://transyl2014.blogspot.com/2017/12/blog-post_27.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල