සඳැස් / නිසඳැස්

ලෝහමය | be on your mettle

0

අදුර පමණකි අතර – අප
මේ රැයේ සාක්ෂියක් වන,
නිදි කවුළුවක් අසබඩ
නෙත් කෙවෙනි දලවන – මම!

ෆොලෙන්තිනෝ ලෙසට මම
වයමි එක දුක් ගීතය – යළි
තබායමි හදවත පිපුණු බිම්මල්
පසුවදා ඔබ ඇස ගැටෙනු – මෙනි

ලෝහ යයි කියා හදුනන
හිම පියලි හදවත,
රැගෙන එයි යලිත් ඔබවෙත
කිරෙන් දෝවන බැතක
අග්‍ර කොටසක හිමිකරුව !

ප්‍රේමය වඩා උනුහුම්ව
සොදුර නුඹ වටා සරන,
අයිති නැති මාව අයිතිකොට…
වෙලා සිපගැනුම පමණක්
ඔසුවක්ව නුඹ අතම දරන….
ආදරය කොයිබින්ද මේ
පැමිණියෙද මා මැණික !

https://kadadasikole.blogspot.com/2018/04/178-be-on-your-mettle.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල