සඳැස් / නිසඳැස්

ලෝහමය | be on your mettle

Off

අදුර පමණකි අතර – අප
මේ රැයේ සාක්ෂියක් වන,
නිදි කවුළුවක් අසබඩ
නෙත් කෙවෙනි දලවන – මම!

ෆොලෙන්තිනෝ ලෙසට මම
වයමි එක දුක් ගීතය – යළි
තබායමි හදවත පිපුණු බිම්මල්
පසුවදා ඔබ ඇස ගැටෙනු – මෙනි

ලෝහ යයි කියා හදුනන
හිම පියලි හදවත,
රැගෙන එයි යලිත් ඔබවෙත
කිරෙන් දෝවන බැතක
අග්‍ර කොටසක හිමිකරුව !

ප්‍රේමය වඩා උනුහුම්ව
සොදුර නුඹ වටා සරන,
අයිති නැති මාව අයිතිකොට…
වෙලා සිපගැනුම පමණක්
ඔසුවක්ව නුඹ අතම දරන….
ආදරය කොයිබින්ද මේ
පැමිණියෙද මා මැණික !

https://kadadasikole.blogspot.com/2018/04/178-be-on-your-mettle.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල