සඳැස් / නිසඳැස්

නුඹේ දඟ දෙන නෙතඟ බැල්මක වශිය දුටු මුල් දිනමය…..

0

එබේ තුරු මල් සිනහ රඳවා බලන්නේ නුඹ දෙසමය
ගැබේ ගුවනේ සුවඳ පැතිරී වහින්නේ මල් වැහිමය
නුඹේ දඟ දෙන නෙතඟ බැල්මක වශිය දුටු මුල් දිනමය
ඉබේ සලිතව රඟන මේ හිත දුවන්නේ නුඹ වෙතමය

සීත උතුරන දුරුතු මහ මැද ගුවන දිදුළන නිලමය
ඈත සිට පිණි බිඳිති විසිරී බෙදන්නේ තව පෙමමය
පාත අත්තක ලිහිණි ජෝඩුව බලන්නේ අප දෙසමය
දෝත පැටලී විඳින උණුහුම තව තවත් මට මදිමය

නැගේ සසරක පුරුදු මතකය එදත් නුඹ මා ලඟමය
අගේ කර කර සෙනෙහෙ කොඳුරපු සුවඳ හදවත මතමය
මගේ අහසෙහි දිදුලමින් සිටි චාන්දනියද නුඹමය
නගේ එක්වෙමු එක කැදැල්ලක සොඳුරු දින අද හෙටමය…..

http://dumimda.blogspot.com/2019/01/113.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල