හයිකු හා කෙටි කවි

මරණීය දණ්ඩනය

0

කුලගෙයෙහි
කැණිමඩලට
ඔබම තැබූ ගිණි
නිවන්නට තැත් දැරූ මාහට
ඔබෙන් ලැබුන තුටුපඬුර නම්
ප්‍රේමයේ උල මත සිඳුවා
වියපත් මගේ ආත්මය
මරණීය දණ්ඩනයට ලක් කිරීම‍යි !

chef-architect

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල