සඳැස් / නිසඳැස්

දේදුන්නේ පාට පාටින් ආදරේ මල්දම්……

0

දේදුන්නේ පාට පාටින් ආදරේ මල්දම්
කදුරැල්ලේ සීත මීදුම් තීරයේ හැඩනම්
විසිරීලා හිනැහීලා හීනයක් වාගේ
යව්වනයේ හසරැල්ලේ ප්‍රේමයේ අන්දම් ……

පිණි ඉහිරෙන රළ අතරේ මහා සාගරේ
තැන තැන මතුවී එනවා සුදු පෙණ දහරේ
පොපියන හිත දගලන හිත හීනයක් වාගේ
ඉපදෙනවා නැතිවෙනවා ප්‍රාර්ථනා ආලේ ….

පෙම් සිතුවිලි හැඩ කරනා ගගදිය අතරේ
සද රැස් වන්නමක් නටයි නිල් දිය වතුරේ
හැඩ වීලා නැලවීලා හීනයක් වාගේ
යව්වනයේ මල් පුබුදයි ජීවිතේ අපගේ …

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අහස් ගව්වෙන් එහා ලෝකය

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල