• සඳැස් / නිසඳැස්

    ලොව සලිත කල විප්ලවීය ගාන්ධර්වයා – ජෝන් ලෙනන්

    Off

    විප්ලවීය ගාන්ධර්වයා කී පමනින් නිසැකව ම මෙරට සංගීත ලෝලීන්ගේ මතකයට නැගෙනු ඇත්තේ වික්ටර් හාරා ය. ඒ, ඔහුගේ ගී කෙරෙහි ආසක්ත වීම නිසා ම නොව (ඇත්ත වසයෙන් ම, ස්පාඤ්ඤ බසින් ගැයුනු එම ලතින් ඇමරිකානු ගී කී දෙනෙකු හට වැටහිනි දැ යි නොදනිමි) චිලී ඒකාධිපති ආන්ඩුව පෙරලා දැමීමෙහි අරගලයට ඔහු සක්‍රියව සහභාගි වීමත් පිනෝචේගේ අන්ත දක්ශිනාංශික මැර…