• කෙටි කථා

  සර්පයාගේ කොලම 9

  Off

  ඇට කැබලි කතා කරයි සර්පයා මහ පොළොවෙහි අනන්තවූ කුහර අතරින් තවද එක් කුහරයක් දිගේ පහළට බසින්නට විය. එසේ සභ්‍යත්වයන් සතක් පසු කොට බසින්නාවූ සර්පයාට සභ්‍යත්වයකින් සභ්‍යත්වයකට මාරු වන සෑම තැනකදීම පොළෝ ගැබ පස් තට්ටුවකින් තවත් තට්ටුවකට පිළිපනිද්දී ඇටසැකිල්ලක් හමු විය.

 • විද්‍යා හා තාක්ෂණ

  අපි විශ්ව ගම්මානයට ගිහින්, ඒකෙ ඇතුළෙ ළිඳක් හාරගෙන, ඒ ළිඳ ඇතුළට වෙලා ඉන්නව.

  Off

  මෙම ව‍සරේ ‍විශිෂ්ටතම ඉංග්‍රීසි ළමා කෘතියට හිමි රාජ්‍යය සාහිත්‍යය සම්මාන‍යෙන් පිදුම් ලැබූ‍යේ ‍නෙවිල් ‍පෙ‍රේරා‍ගේ ”Kitty and the bell necklace” නමැති කෘතිය යි. ‍මෙහි සිංහල පරිවර්තනය නම් කොට ඇත්‍තේ ‘‘‍ගෙජ්ජි මාලය’’ යනුවෙනි. ‍මෙම කෘති ද්ව‍යේ ම චිත්‍ර ශිල්පියා වූ‍යේ; දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පි‍යෙක්, කාටුන් ශිල්පි‍යෙක් ‍මෙන් ම මූර්ති ශිල්පි‍යෙක් ද වූ ශාන්ත ‍කේ හේරත් නම් කලාකරුවා ය.