සඳැස් / නිසඳැස්

ප්‍රේමයට කවියකු තරම් පෙම්වතෙකු නැත

Off

ප්‍රේමය
මට මග හැරුණි
සමකාලීනයින් විදිති – විදවති

ප්‍රේමය
මම ලියමි
සමකාලීනයින් කියවති – විදිති

ප්‍රේමය
කිමැයි
ඔවුන් කිසිදාක නොකියති

ප්‍රේමය
මෙයැයි
මම ඔවුන්ට අකුරකින් පහදමි

කවිය
නුඹ පෙම්වතෙකි
ඔවුන් මට කියති

ඉදින්
ප්‍රේමයට
කවියකු තරම්
පෙම්වතෙකු නැති
මම ඔවුන්ට කියමි.

ජීවිතේ යාත්‍රාව

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල