සඳැස් / නිසඳැස්

රජයේ වැඩ බිම

Off

උදේ නො එති
දවල්ට එති
පොතේ ලියති
අට ම දාති

කහට ගසති
බුලත් හපති
බීඩි උරති
රේස් දමති

ඕමි බලති
කයිය ගසති
දෙකක් දමති
කාලා නිදති

හවස නාති
ගෙදර දුවති
පිකට් කරති
පඩි ඉල්ලති

තට්ටයාගේ කොලම

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල