සඳැස් / නිසඳැස්

ගිම්හානය ඇවිදින්

Off

යමින් ගමන්
ඉබාගාතේ
ගිම්හානය
ඇවිදින්
ඉස්තෝප්පුවටම
පාදනවා උගුර
ලජ්ජාශීලිව

බැරිම තැන
තට්ටු කරනවා
අව පැහැ
මල් වීදුරැ කොටුවට
දොර පියන
“ගෙදර කවුද “
විමසත්
ආචාරශීලීව

ඉන්නෝනේ
ඇහුන් නෑ වගේ

“විවර කරන්න
දොර කවුළු
ඉඩ දෙන්න
මට එන්න “
මුමුනන්නේ
අයදින්නක්
තරමට හීනියට

ඉන්නෝනේ
ඇහුන් නෑ වගේ

pinchpoints

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල