සඳැස් / නිසඳැස්

අහේතුක 💔

Off

සබඳ,
අහේතුක කඳුලැලි දරුණුය

ඉහල තුරු හිස් වටා ලියලුනු
තුරු පතක සෙනෙහසින් නැළවුණු
පුංචි පස්පෙති මලක් නොකියූ
කතන්දර බොහොමයි …
නුඹ සවන් දුන් පරිමාව අල්පයි..

හෙන හඩින් පුපුරනා ඉකි බිඳු
දරා හිනැහෙන සියුම් පෙති පෙළ
සිනා සි වැසූ රිදුම් දාරා
නිදි බැරිව හිනැහෙයි…
නුබ දුටුවාද සැක එයි …

නිහඩවම නැග බිදෙන රළ ගෙඩි
සමුදුරක් සේයා දුන් මනස් තුල
නොකියාම බිදෙනා සිතුවිලි
මොර ගැසුව මතකයි..
නෑසුනා සේ නුඹ නික්මෙනා යුරු
බැලූ බව මතකයි…

සබඳ
මේ අහේතුක කඳුළැල්ල
මහා දරුණුයි..

මානි

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල