සඳැස් / නිසඳැස්

තරුඑළිය – Startlight

Off

මෝදුවෙන සඳ
දිලෙන්නේ
සැඟවුන හිරුගේ
කිරණ අරගෙන…
වියැකෙන සඳ
බැසයන්නේ
අඳුර පතුරවමින…
සඳ එළිය මුවාකල
තරුකැට පෙනෙන්නේ
අඳුර ගිලගත්
අහසේ බැබළෙන…
දුර ඈත ඉඳන්
පුංචි තරු බෙදන්නේ
තරුඑළියම නොවෙද…

-ගල්මල්

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල