සඳැස් / නිසඳැස්

දුරුත්තේ තුසර හා නීල තුසීතය

Off

විකසිත වන්නේ ය මාලතී. හරිත වදුලේ
යමි තෙර්යොක් ගඟ මතින් හිමිදිරියේ සිටම
ඈතින්, කඳුවැටි අතරින් සරල දිදුලන
පෑදි රිදී කූටය.

ගඟ නද දෙන්නේ ය, සියලු ආලෝක පුලිඟුව තුළය
මාලතී සුගන්ධයෙන් වැසෙන්නේ ය උණුසුම් වදුල
එහි ඉහත්තෑවෙන් හේමන්තය හා ගිම්හානය:
දුරුත්තේ තුසර හා නීල තුසීතය.

වදුල සීතලෙන් මිදෙන්නේ ය, සියල්ල මිලින වන්නේ ය ගිනියමෙන්
වඩාත් අලංකාරව විකසිත වන්නේ ය මාලතී.
නීල දීප්තිය තුළ – අද්භූත
ඓශ්චර්යමත් මුදුන්.

ඉවාන් බුනින්.
රුසියන් බසින් සිංහලයට,
ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දු.

රුසියානු පරිවර්තන

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල