කාලීන සංවාද

තුවක්කු තබා උණ්ඩ දඩයම.. (රන්ජන් ගේ හඬපට තුළින් විදර්ශනාව පහළ වූ වග)

0

මේ විකල සමාජය නිර්මාණය කළ සම්භාව්‍ය සාතන්ලා රන්ජන්ලාට වඩා ශ්රේෂ්ඨ වේ. හේතුව ඔවුන්ට විරුද්ධ සාක්ෂි කෝටියක් ජනසතු වුනද ඊට විරුද්ධ බලයක් කිසිදා මේ සමාජයේ ක්‍රියාත්මක නොවන බැවිනි.

හඬ පට උණ්ඩ කළ හැක්කේ කවර සමාජයකද? ඒ සමාජය බිහි කළෝ කවරහුද? කුණු රහට අයිසින් තැවරුණ හඬපට කේක් ගෙඩිය මේ සමාජයේ එක හරස්කඩකි. එය දහස්වරක් විශාලනය කර බැලුව හොත් ලාංකිකයාට පෙනෙන්නේ තමන්ගේම සමාජයේ හෙළුව මිස අනෙකක් නොවේ.

හලෝව් රස්ටා

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල