සඳැස් / නිසඳැස්

පිට වූ හඬ පටය…..

Off

හෙලෝ අසඩක්
මමයි රංජන්….
හොරුන් අල්ලන
ඇමති මම වෙමි..

අබෂ්විල්ලී බලන් ඉන්නේ
දරුවා එනතුරු මාළිගාවට
දරුවා හැදුවේ ගෲෂා අම්මා
ඒකි හොඳ හිතවතිය මගෙ

නැතොත් දරුවා මැරෙයි ඒකී
දනිමි හොඳටම ඒවගත් මම
කරලා දෙනු මැන යමක් මේ ගැන
උඹට විතරයි ඒක පුළුවන්

හෙලෝ රංජන්
මමයි අසඩක්

හොරුන් අල්ලන ඇමති ඔබ වේ
මමත් හොරෙකිය නාල්ලනු මැන

තියනු දරුවව රවුම මැද්දෙන්
කියනු ගෲෂට අතාරින්නට
ඉතිරි කාරිය මගේ කාරිය
අබෂ්විල්ලිත් පරාදයි මට

කුරුන්ද

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල