සඳැස් / නිසඳැස්

අහසින් ගිලිහුන තරුවක් විලසින්

0

අහසින් ගිලිහුන තරුවක් විලසින්
සඳට හොරා අහසින් නික්මුනේ නුඹයි
රහසින් කෙඳිරුව කවියක් විලසින්
කවක් තියේ කවි සිතනම් හුඟක් දුරයි
නොදැනිම නෙතු අග කඳුලක් විලසින්
මඳක් රැඳී රහසෙම ගිලිහුනේ නුඹයි
මතකය මතකයි සුවඳක් විලසින්
හිතක් හඬයි නුඹ නිහඬයි නිසංසලයි

ගඟක් ගලන්නේ සයුරෙන් අසා නොවෙයි
මලක් මියෙන්නේ පොළවට කියා නොවෙයි
හුඟක් කෙටියි අප ආදරයත් එහෙමයි
සඳයි තරුයි, නිල් ඇසුයි නුඹයි මමයි

සඳක් නොවී සඳ එළියක් වුනා තමයි
මලක් නොවී මල් සුවඳක් වුනේ නුඹයි
නුඹයි මමයි ඒ කතාව හරි පුදුමයි
හුඟක් දුරයි අපි, ඇස් පැටලුනා තමයි

පද රචනය – බීටල් බෙයිලි
ansathu dinapotha

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල