සඳැස් / නිසඳැස්

හූ කියන රිලවා – Foxy Monkey

Off

මරලා ඉකොනොමි එක කන ඝාතකයා
ගැහුවා බඩ පිණුම් ගිය ගිය හතර අතේ
දීලා යෝජනා දොළහක් මහ රජුට
යනවා යන්න කිව්වට නෑ යන්න ගියේ

ඇන් ජී ඕ පලු ගසයි ඇන් ජී ඕ සමඟ ඉඳ
දත් දොස්තරගේ ඇන් ජී ඕ සමුළුවෙදි
ඇමති කමට වැදු මවත් විකුනන් කා
රිලවෙක් හූ තියයි තනියෙන් වෙල මැද්දේ

උපුටා ගැනීම – http://maathalan.blogspot.co.uk/

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල