සාහිත්‍ය කළා විචාර

බල්ලෝ සහ මිනිස්සු….

Off

ලෝක ගෝලෙ හරි මැද්දෙන්
නිරක්ශයට ටිකක් යටින්
අමුතු ඇටේ නම් ගන්නා
රටක් තියෙන්නා

මහ පුදුමෙකි අමුතු වැඩකි
රටේ මිනිස්සුන් එක්වී
පාලනයට තෝර ගන්නෙ
බල්ලොන් වන්නා

උඩින් ඉන්න බල්ලන්ගේ
වටිනාකම හරි වැඩියිලු
කෝටි 10-15 කට
උන් බලු වෙන්නා

මැද හරියේ ඉන්න බල්ලෝ
හරියට ක්‍රොස් වී නැති නිසා
කෝටි 1-2 අතර
පස්ස ලොවින්නා

යට තට්ටුවෙ ඉන්න බල්ලො
තාමත් “වල් “නිසා උන්ට
ලඟට කතාකර කටු දී
මිළියනයක් දෙන්නා

ගන්න ගාන නිසා උනුත්
ටෙලිවිසොනය ඉස්සරහදී
හිරිකිතයක් නැතුව තුටින්
බලු ගූ කන්නා

මේක දකින ජහමනයා
උන් කන ගූ ගොඩ දැක දැක
ඉන් චුට්ටක් ලැබෙනා තෙක්
බලා සිටින්නා
– http://katusuhadawatha.blogspot.co.uk/ –

 

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල