සඳැස් / නිසඳැස්

විනය තකා තුන ඇල්ලීම – Self Discipline First

Off

සාදන්නට විනය අම්මට සිරි ලංකා ර ටේ
තුන් වෙනි පාරටත් ගේමකි හැටට හැ ටේ
මේවා දකින මයි බොඩි ෆිෂ් ඉබේ නැ ටේ
ඒ විතරක් නෙවෙයි කහනවා දකුණු ඇ ටේ

අජ්ජා පනේ කෑ හරකා බලු නොව ටී
දේශණ තියති කුක්කෝ ලව් කරන හැ ටී
කරුමෙට නොමැති උන් වනනට උන්ගෙ නැ ටී
සද්දය දමා පෙන් වති හැමි නෙනා හැ ටී

කනකොට හොඳයි බලපිටි කුම් බල මා ළු
විඳවිය නොහැක කටු ඇනුනොත් නම් යා ළු
දීලා බලු ටෝක් හිර බත් කෑවේ ලූ
කලකදි රහලු තව කලකදි අමු වහ ලූ

කියමින් අන් අයට පෙන් වා තම බූරූ ග තී
කට ඇරියොත් සැම තැනකම නා ගනි ති
යන එන සැම තැනම අඩු නැත ගඳ ගස ති
හඟුරන් කෙතේ ඉන්නා නරි හූ කිය ති

පෙරකල වැටී කා රොස්මිඩ් මැදුරෙ රො ටී
එක ගෙයි කෑ වැටී රත් උන වෙලේ තැ ටී
කෙහෙවලු කඩාගෙන දුවමින් පිස්සු වැ ටී
පාරම් බාති අමු හෙළුවෙන් යවන හැ ටි

තවකෙක් රටේ නිලදරුවන් ගස් බඳි තී
අවුලක් නැතුව අමු කුණු හබ්බත් කෙල තී
කන්ටේනර් පිටින් පව් ඩර් කුඩු ගෙනෙ තී
හිමිකරු නොමැත බව් සර් එත නෝල් එ තී

මහ මැති ගෝලයෝ දහවල් මිනී මර යි
ප්‍රාදේශියෙ උන් දරු වන් රේප් කර යි
කළාකරුවෝ මහ මග හොඳ හැටි ගුටි ක යි
බලන බලන තැන මුන් මුලු රට වනස යි

හදනට කලින් ජහ මන යාගේ වින ය
රට කන හරක් ටික හැදු වොත් නම් හොඳ ය
ගන්නට කලින් තුන් වන වරටත් බල ය
මුන් ටික නොහැදුවොත් අත් වේ කොඩි වින ය

– http://maathalan.blogspot.co.uk/ –

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල