හයිකු හා කෙටි කවි

බලා උන්නෙමි.

Off

නුපුරුදු රියෙන් බැස
ඇය යන’යුරු
පියාඹන හාදුවක්
සමගින්
අත වනා නුඹට
මම බලා උන්නෙමි
පුරුදු බස් නැවතුම්පලේ
හිඳ…

http://kavikaarasithijaima.blogspot.co.uk/2015/04/blog-post_7.html

පිළිතුරක්
කවදාක හෝ
නුඹ මගේ වේ යැයි
හදවතින්

හඬ නගයි
සිත පතුළ තුල
හරි වේගෙන්

– මනාගෙ පින්තාරුව (manaage pinthaaruwa)

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල