සඳැස් / නිසඳැස්

“නෙළුම් යාය” ඔබ කල මෙහෙවර අගනා

Off

සියපත අගක රැඳි මුතු පිනි බිඳු සේම
නෙතු අග රැඳුනි තුටු කඳුළැල් රැලි බෝම
හමුවී දොඩා සොයුරන් මිතුදම් රෑන
මම සැනසුනා බ්ලොග් අඹරේදි මුළු රෑම

පොඩි බස්සියෙක් ඇවිදින් මා වෙත හනික
නුඹ දිලිනිදැයි ඇසුවා හිනැහී විගස
දැනුනේ වෙන කිසිත් නොව නුඹ වත සේම
හරි ලස්සනයි හදවත සඳ තරු සේම

ඉවාන් මාතෙ කලණ මිතුරු ප්‍රා දසයා
කරමින් විහිළු තහළුද සැම සිහි කරලා
මනා තත් වයා සැම කන්කළු කරලා
අපි තුටු උනේ සැමගේ දස්කම් දැකලා

අතිනත පටලවා සුභ පතලා දොඩලා
උණුසුම් හාදුවක් දී දෙකොපුල හැඩකරලා
මේ මල් යාය විකසිත කරනට බබලා
“නෙළුම් යාය” ඔබ කල මෙහෙවර අගනා

http://dilagelokaya.blogspot.co.uk/2015/03/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල