සඳැස් / නිසඳැස්

දිලිසෙයි

Off

Broken-Angel-60021

ප්‍රමාද වූ මම
නැවතී
බලා සිටින
මාවතක
දිගට ම යන
දෑත් පැටළුනු ඔබ……

තිරිවානා ගලකට
අතරමඟ
බිය වී
ඔහු පළා යන
විටකදී
ගල් ගැසුණු ඔබ…..

ඔබ හැරගිය
ඔහුවම පතා
ඔබ සලන
කඳුළුවල
නිහඬව
නිසලව
සැඟවුණු මගේ කඳුළු…..

http://chakhkare.blogspot.co.uk/2015/04/blog-post_16.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/MRnnL+%28%E0%B6%A0%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%29

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල