සඳැස් / නිසඳැස්

සොයා මැනවින් ඉවත් කළ මැන

Off

soya

නුවර දනෝ බැන වදිති
නින්දා අපහාස කරති
පල නැති රුකැයි කියති

මම යනුවෙන් කෙනෙකු නැති නම්
එසේ නම් පවතීද
නැති කෙනෙකුට කරන බැනුම් අවමන්

නොපවතින කෙනෙකු වෙත කරන නොපවතින දෙයින්
වේදනා හටගති නම්
එය දොසකි ඔබ තුළම
සොයා මැනවින් ඉවත් කළ මැන

Picture – Daniel Gerhartz

http://amaleymunasinghe.blogspot.co.uk/2015/04/blog-post_15.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල