සඳැස් / නිසඳැස්

අනේ නාමල් උයනේ සාදූ …………….

Off

rahula-himi

බුදුරදුන් මග පෑදූ
ධර්මය රකින්නට හැදූ
සඟුන් තිරිවානා කඳූ
රකියි නාමල් උයනේ සාදූ ………….

ජීවිතය නෑ තුටක්
චෝදනාවන් ගොඩක්
ආත්මය මහ දුකක්
නිවන සඟුන් යන මගක් ………….‍

හෙලා දෙව්දත් ගල්
නාලාගිරිට රා කල්
බුදුහිමිට රැකවල්
දුනිද එදා කොස්තාපල් …………..

අවි අතට ගත් උන්
නැසෙයි නම් අවියෙන්
රැකවරණ හොයපු උන්
අවියෙන් ම වෙනු පරිස්සන් …………..

අහෝ හිමියනී
නිවන් මග පෙනි පෙනී
ගල් කඳු වලට තනී
රැකුම හිනායන විහිළුවක් වැනී …………..

තුෂාර විතාරණ

http://kurutugegeepawra.blogspot.co.uk/2015/04/blog-post_78.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල