සාහිත්‍ය කළා විචාර

වෙන්ඩපොශ් ටොයියන් ගේ එලදෙන

Off

සකල සිරි ලන්කා වාසී වෙන්ඩ පොශ් ටොය්යන් ඉල්ලා සිටියේ එලදෙනකි.
පස්ගෝ රස සමග පොහොර සඳහා ගොම ද (සමහර ටොයියන් ගේ ආහරයට ද එය සුදුසුය ), වසරකට වරක් ලැබෙන වහු පැටියෙකු ද නිසා එලදෙන ටොයි කස්ටියට අත්යාවශ්ය ව තිබුනි.

ජයම්පති නැමැති මන්ද මානසික හාදයා එම අවශ්යතාවය කෙටුම්පත් කලේ මේ අයුරිනි.

1. සතෙක් විය යුතුය
2. එම සතාට පාද හතරක් විය යුතුය
3. පැටියන් දැමිය යුතුය , පැටියන් ට කිරි දිය යුතුය
4. සතා ටොයියන් ගේ ආහාරය වන තනකොල කෑ යුතුය
5.සතා ගේ කටේ ඩයස්ටිමාවක් (දන්නෝ දනිති ) තිබිය යුතුය
6. පාද සතරේ කුර සතරක් තිබිය යුතුය
7. පසුපස පාද දෙක මැද වලිගයක් තිබිය යුතුය.
8. කලු හෝ සුදු පාට විය යුතුය

මේ ආකාරයේ නොයෙකුත් නීති රීති වලට යටත්ව එලදෙන සොයන කල්හී එම සෙවීමේ මන්ඩලයටද, ප්‍රසම්පාදන මන්ඩලයටද ටොයියන්ගේ විරුද්දවාදීන් ටික සැට් වී ජයම්පති තුමා ගේ නිර්නායක වලට අනුකූලව සතා සොයා වෙහෙසට පත් ව සත් වන නිර්නායකය සෙවීමට අපහසුයැ… කලු හෝ සුදු වෙනුවට ඒ අතර වර්නය වන අලු පාටින් සොයම්දැයි විචාරා පාද සතරේ, කුර සහිත, තන්කොල කන , වසරකට වරක් පැටවු ගසා කිරි දෙන ඩයස්ටිමාව ඇති සිවුපාවෙක් ගෙන ටොයියන් හට දුන්නේය.

වෙන්ඩ පොශ් ටොයියන් ගේ රජ වූ රනිල් තුමා එම සතා බාරගෙන විල මැද මැදුරේ දී ඌව උත්සවාකාරයෙන් වෙන්ඩ පොශ් ටොයියන් හට පවරා දෙන ලදී…

සිවුපාවා දුටු වෙන්ඩ පොශ් ටොයියෝ අමා සැටක් දැනේ යැයි සුනකනාද කරන්නේ, එහි වූ එක්තරා කොලුවෙක් තම වෙන්ඩ පොශ් පියා ට සතා කවරෙක් දැයි පෙන්වාදුන්නේය.
ඒ වනාහී එලදෙනකු නොව බූරු දෙන කි!

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල