කාලීන සංවාද

වෙසක් පොහෝදා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට සාවධාන වෙමු.

Off

x යමක් ආරංචියෙන් නො පිළිගන්නත

x පරපුරෙන් පැවත ආ පමණින් නො පිළිගන්නත

x  මෙසේ වන්ට ඇතැයි අනුමානයෙන් නො පිළිගන්නත

x තමන්ගේ පිටකයට සමාන ය යි නො පිළිගන්න ත

x තර්කයට හරි ය යි නො පිළිගන්නත

x න්‍යායට හරි ය යි නො පිළිගන්නත

x කරුණ හොඳ ය යි නො පිළිගන්නත

x තමන්ගේ දෘෂ්ටියට එක`ග ය යි නො පිළිගන්නත

x පුද්ගල ගෞරවයෙන් නො පිළිගන්න ත
x මේ ශ‍්‍රමණයන් අපගේ ගුරුන් ය යි ගුරුගෞරවයෙන් ද නො පිළිගන්නත

කාලාමයෙනි , මේ දහම් අකුසල්ය, මේ දහම් වරද සහිතය,මේ දහම් නුවණැතියන් විසින් ගර්හිත ය. පුරන ලද්දාවූත් ,සමාදන් වූත් මේ දහම් අහිත පිණිස , දුක් පිණිස පවතී යනුවෙන් යම් විටෙක තුමූ ම යම් යම් කරුණු දැන ගන්නහු ද එවිට ඒවා දුරු කරන්න.
(කාලාම සූත‍්‍රයෙන්)

-http://iranamvila.blogspot.ca/2015/05/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල