හයිකු හා කෙටි කවි

සිහින බිද ගෙන, අසකු පිට එන…

Off

සිහින බිද ගෙන, අසකු පිට එන…
කුමරු ගැන පැතුමන් පුරා…..
බලා පෙර මග පතා සිටියද….
වඩී දැන් දැන් ඔහු කියා…….
බඹරු එව්වැයි සෙනෙහෙ පණිවිඩ…..
නොදුටු ලෙස ඔබ උන් නිසා…..
කුමරි නොදනිද… සෙනෙහෙ දෑතක්….
කටු ඇනී උකටලි උනා……..

Indika kularathne

 

සිහින දකිමින් ඉවසා හිටියට
උදුම්බරා මම වෙමි කියා …
පතා නොපතා හිඳිනු කෙලෙසක
සැබෑ ප්‍රේමය අවි අරා…
දෙබර තුඩගින් එවන පණිවිඩ
රුදුරු බර බැව් දනි නිසා
කුමට තැවෙමිද සබඳ මෙලොවේ
සැබෑ ප්‍රේමය හිඟ නිසා…

dilini nimanthika

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල