සඳැස් / නිසඳැස්

රාදී උඹයි මගෙ සිත ගත්තේ

Off

පි…. දල්ලෙන් දල්ලට නිය තියනා
දවසින් දවසට දිවි ගෙවනා
රාදී උඹයි මගෙ සිත ගත්තේ

ගැ…. තේ දල්ලට රත කවනා
පැක්ටරියට ලේ මස් පුදනා
මන්මදන් උඹයි මගෙ සිත ගත්තේ

ගැ… රුදුරු සිත් ඇති කදු වලල්ලේ
අපේ ජීවීත අදුරුයි පාලුයි

පි…. නැගී සිටිමු අපි වෙර වීරිය ගෙන
තැලී පොඩිනොවී තවත් මිහිමත

ගැ… වසන්තයට මල් පිපුනට හිත්වල
සුවඳ විඳින්නේ කොහොමද ලංවී

පි… දැවී තැවී දුරස්ව ඉන්නේ කුමකට
සොදුරු ලොවට මන් තනන්න ලංවෙමු අපි හෙට

හිල්මි සුපුන් පෙරේරා

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල