සාහිත්‍ය කළා විචාර

මං කවදාවත් ඔය වගේ වැඩ කරලා නෑ……කසුප් අනුරාධ

Off

අැත්ත මාමේ,
මං කවදාවත් විස්සාස කරන්නෑ
මාමා මේ වගේ බලු වැඩ කරන්නටැති කියලා…….
පව් අහිංසක මූණක් තියෙන තිස්ස මාමා
දවස් කීපයක් ම හිර කූඩුවේ දැම්මානේද……………?????

අනේ මන්දා මාමේ,
තාත්තා කියනවා කලිං චන්දෙදිත්
මීට හපං බලු වැඩ වුණාලු……….
යුද්ධ කරපු හමුදාවේ ලොකුම මාමාව හිරේ දැම්මාලු
තිස්ස මාමා වගේ නෙමේලූ, අවුරුදු ගානකටලු
ඒ මාමාගේ බෑණා මාමාත් හිර කරන්න කීවලු
අම්මපා ඒ චන්දෙදි දිනුවේ කවුද මාමේ……………?????

අැත්ත මාමේ,
මං කවදාවත් විස්සාස කරන්නෑ
මාමා මේ වගේ බලු වැඩ කරන්නටැති කියලා…….
පව් විමල් මාමාගේ නැන්දා බොරුවට අැල්ලුවාලු
ඒ දුව අැඩුවා දැක්කාම අපිටත් අැඩෙනවා නේද මාමේ…?????

අනේ මන්දා මාමේ,
අම්මා කියනවා කලින් අාණ්ඩුවේ මාමලා
මීට හපං බලු වැඩ කරාලු………..
ලසන්ත මාමාව මහදවල් මැරුවාලු
ප්‍රගීත් මාමාව අතුරුදහන් කෙරුවාලු
කුගන් මාමාත් අාගිය අතක් නැතිලු
මේ අයටත් දරුවෝ ඉන්ටැති නේද මාමේ
අම්මපා ඔය කලිං අාණ්ඩුව කරේ කවුද මාමේ……….?????

අැත්ත මාමේ,
මං කවදාවත් විස්සාස කරන්නෑ මාමා
මේ වගේ බලු වැඩ කරන්නටැති කියලා…….
අාච්චි කියනවා අහගෙන මම
“හොද වෙලාවට මේකා
මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 9 වෙනිදා ඉපදුනේ කියලා”…………

කසුප් අනුරාධ

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල